Nhân mùa mưa

Nhân mùa mưa, các gia đình nên xây bồn chứa nước mưa, mua than hoạt tính đổ vào lớp than lớp sỏi để lọc làm nước ăn uống. Đừng dùng nước của công ty cấp nước thành phố Hồ Chí Minh nữa, chết lúc nào không hay!
Đúng là Sài Gòn đã hoàn toàn bị giải phóng! Không còn thứ gì chất lượng của Hòn Ngọc Viễn Đông cả. Đến người Sài Gòn cũng bị giết dần vì ung thư. Tôi không biết phải làm gì để chuộc lại quyết định sai lầm của ông bà tôi đối với Sài Gòn.