Nhiều khi sự nuông chiều của bố mẹ cũng chính là cách làm hư con cái

Nhiều khi sự nuông chiều của bố mẹ cũng chính là cách làm hư con cái … sự nhu nhược của vợ lại chính là cách làm cho người chồng sai trái … và ngược lại cũng không ít người con phải chịu đựng sự sai trái của bố mẹ … Ở đời chuyện gì cũng có thể xảy ra, do vậy đừng cứ cho rằng ai đúng ai sai …không phải bố mẹ nào cũng thương con, và cũng không phải lúc nào con cái cũng thương bố mẹ …chúng ta nên xem xét trên từng trường hợp để thấy rõ sự thật … Một buổi tối chỉ biết than trời mà thôi