Nhớ khi xưa bao mộng mơ trên chiếc xe đạp cũ

Nhớ khi xưa bao mộng mơ trên chiếc xe đạp cũ
dưới cơn mưa cùng nhau dắt qua cầu
Xe đạp ơi ! đã xa rồi còn đâu.
Mượn con trai chiếc xe đạp đi lòng vòng nhất quyết con đòi xe mẹ không trả vì đang lấy cảm hứng.
See Translation