NÓI VỚI CHÁU

NÓI VỚI CHÁU
Sớm nay cháu đi học
Ông đưa cháu đến trường
Cháu mang ba lô cóc
Chạnh lòng ông vấn vương.
Thời ông ở Trường Sơn
Cũng chiếc ba lô cóc
Đem lòng đi đánh giặc
Vượt dốc rồi băng rừng.
Bây giờ ba lô cóc
Cháu cõng chữ trên lưng
Gian nan qua từng lớp
Nhọc nhằn chẳng kém ông!
Cháu gắng sức, gắng công
Chắt chiu từng con chữ
Thành cháu ngoan, trò giỏi
Thỏa lòng ông mong đợi!