Pu Quý phi: “Nếu có gặp được nhà vua cũng chưa chắc có được long thai

Pu Quý phi: “Nếu có gặp được nhà vua cũng chưa chắc có được long thai. Giống như ta trước đây vậy, mỗi ngày cứ gặp nhà vua hà rầm, hà rầm…Rồi ngày nào cũng rầm rầm rầm mà vẫn chưa có long thai”
Mém xỉu cái rầm với Puka, kkkkk
Nguyễn Kiều Cẩm Thơ, Trần Minh Dự, Tam Nguyen, Lư Hoàng Gia Bảo, TiTi Phương, Bá Đức