Rất muốn giúp người nuôi lợn

Rất muốn giúp người nuôi lợn, nhưng yêu cầu nhà anh Cường làm gương mỗi ngày xơi hết 1 con thì dân theo liền.
Sao nhiều vấn nạn cho người lao động vậy 🙁
P/s: Cường cố lên nhé, mình đang đánh “công văn hoả tốc” cho mụ béo ở nhà, đận này thì tập sít nữa ấy, mỡ về cho chết.
Thịt lợn thì có ai ăn cố thêm được để kíu nhau ko hả zời, Cường ơi là Cường, lợn ơi là lợn.