Sáng đọc tút của Hiếu Chí Trần về những thăng trầm cuộc đời có câu kết “Đúng

Sáng đọc tút của Hiếu Chí Trần về những thăng trầm cuộc đời có câu kết “Đúng – Sai xoay vần, chỉ có 1 nơi để về để làm lại mọi thứ: đó là gia đình” (tay này mới 40 mà nói như ông lão 80).
Gia đình, có 2 con vịt thì một con đã tung cánh bay xa, 1 con đang lấy đà sắp bay nốt. Còn mỗi mẹ này, Đúng thì đã đúng rồi, Sai cũng qua rồi sẽ còn sai nữa rồi lại đúng….
Kính Mẹ trăm tuổi để còn đẩy xe lăn, bón cháo cho… con :v
Photo Phạm Trung Dũng