Sáng thức sớm lượn 1 vòng học được câu:

Sáng thức sớm lượn 1 vòng học được câu:
“Có nhiều người xuất hiện trong đời bạn đê bạn nhận ra mình đã NGU như thế nào?”
Ahihi! Rất đúng! Qua hết tháng CÔ HỒN rồi! Dzong hết theo! Tỉnh hẳn!
Ko ai là ko 1 lần VẤP NGÃ nhưng chọn cách ĐỨNG LÊN trên đôi chân của mình hay ĐEO NẠN đến suốt cuộc đời là do bạn quyết định!
Để rồi coi CỌP MÚP tớ làm được gì nhé! Ahihi!
“Attractive more I can!”
Chuyện tình yêu vốn luôn đâu phải dễ…
trăm lời ngọt ngào đi với trăm lời nguyện thề…
Ai biết đâu ai…đã đem lòng sau mê!