Sáng tới chiều bận rộn

Sáng tới chiều bận rộn! Chiều còn gặp chuyện không vui nhưng tối muộn, việc của Group hòm hòm, lại còn thấy học viên chat thế này là đủ vui rồi, khoe luôn cho nóng! 🙂 Quảng cáo cái sự “diệu kỳ” của nghề quản lý sales luôn thể! :v
Có ai sắp học lớp quản lý sales dưới hình thức online của tôi không? Học một biết mười, áp dụng ra xiền nào! học đuê! học đuê! :v
À mà cái cơ chế lương ở đây là áp dụng thành công cho cả đội sales trực tiếp lẫn các em sales tại cửa hàng nhóe cả nhà! 🙂 Thần cmn kỳ! Chẹp! 🙂