So sánh với thế giới

So sánh với thế giới, người ta dùng tiền Thuế để làm gì nhé các vị!!! So là so sánh với sự phát triển của văn minh nhân loại.
” Cái lõi của mọi vấn đề là THAM NHŨNG chưa bao giờ được ĐEM RA TRƯỚC ÁNH SÁNG VĂN MINH CỦA NHÂN LOẠI. ”
– Nước người ta đầu tư cho hệ thống Giáo Dục, Bệnh Viện,… Còn mấy bố gộp hết các kỳ thi lại, tăng học phí, cốt để bớt tiền bớt tiền, tăng thu tăng thu
– Còn mấy cái tượng đài nghìn tỷ thì mấy bố tung hô cho nát cái truyền thông
– Tin các vị to tướng của Ngân Hàng, các công ty có liên quan Nhà nước cỡ bự, ôm lô biết bao nhiêu ngàn tỷ tỷ đang xuất hiện ngày một nhiều đến mức báo động…
– Mấy bố chỉ sợ lo không Thu được tiền của người giàu, còn dân nghèo ai đang khắc khoải thì mấy bố dồn cho Chết luôn một thể, rộng đất cho mấy bố sống.
./. Phát biểu như cục #shit