SỐNG & QUYẾT CHUYỆN

SỐNG & QUYẾT CHUYỆN
☘️
“Không phải việc sống cùng với ai, mà là ở việc quyết chuyện quan trọng cùng ai”- Hàn Phi Tử: đại diện cho tư tưởng Pháp gia cuối thời Chiến quốc.
– Lý Tôn: 1 người mê hình tượng “văn sĩ”. Trong nhà nuôi dưỡng môn đồ của Khổng Tử với số lượng đến hơn 10 người. Hằng ngày mặc lễ phục triều đình và cùng ở chung với họ, trang nghiêm, nho nhã. Trong một lần sơ suất bị giết chết.
– Nam Cung Kính Tử thấy chuyện Lý Tôn lấy làm khó hiểu mới tìm hỏi Nhan Trác Tụ.
Nhan Trác Tụ đáp: “Trước đây, Chu Thành Vương (Tước vị: Chu Thiên Tử; vị vua thứ 2 của nhà Chu trong lịch sử TQ, trị vì 21 năm), ông thường xuyên tiếp xúc với đào hát và các nghệ sĩ lùn để tìm niềm vui, nhưng lại bàn tính chuyện hệ trọng của đất nước mình với những người quân tử…

(Khái niệm Quân tử: theo người Trung Quốc xưa chỉ người có học thức cao, trượng nghĩa, uyên bác; còn Tiểu nhân chỉ những người có địa vị thấp trong xã hội, ngày nay ta hay hiểu theo nghĩa là kẻ có lòng dạ xấu)…
Vì quyết chuyện quan trọng với người quân tử nên Chu Thành Vương có thể hoàn thành được cơ nghiệp thống nhất thiên hạ. Còn Lý Tôn, tuy nói là nuôi dưỡng môn đồ Khổng Tử số lượng đến hơn 10 người, mặc lễ phục triều đình và cùng ở chung với họ, nhưng lại đi quyết định những việc hệ trọng với bọn đào hát và người lùn, cho nên ông mới bị người ta giết”…
Bình giải (Tần Bì): Trong cuộc sống, không thể nhìn qua lớp áo, hình dáng trình diễn bên ngoài để vội đánh giá 1 con người. Cho dù có cố phủ nhung lụa, lớp trí thức ảo để lấp liếm cho bản chất thật bên trong cũng không thể nào bằng một con người có trí tuệ thật sự.
Sưu tầm & bình giải: Nguyễn ViVy
#TầnBì
Farfalla