” SUY NGẪM “

” SUY NGẪM ”
MỐI QUAN HỆ NƯƠNG TỰA
Xét về động cơ chúng ta đều cần nhau, nhưng hoàn cảnh mỗi người đến với nhau lại tùy vào duyên nghiệp. Trong cuộc sống, chúng ta cần chăm sóc, gìn giữ các mối quan hệ nồng ấm và thân thiện với mọi người, với các chúng sinh hữu tình, với cỏ cây, hoa lá và rộng ra là toàn thế giới này. Hành trình tâm linh của chúng ta sẽ rất đơn độc nếu thiếu sự trợ duyên của người thân, đạo hữu, những người luôn đồng hành sát cánh để giúp ta đi đúng hướng.
Đây là mối quan hệ nương tựa lẫn nhau, đôi khi bạn là kẻ cho, có khi lại là người nhận. Chẳng ai trên trái đất hay vũ trụ này tồn tại độc lập một mình, tất cả chúng ta đều kết nối và phụ thuộc lẫn nhau. Ngay khi bạn là người quyền lực nhất thế giới, thử hỏi quyền lực đó có ý nghĩa gì nếu thiếu đi tình yêu thương và sự giúp đỡ chia sẻ?
See Translation