Tác phẩm cũng như cuộc đời

Tác phẩm cũng như cuộc đời, cứ chân thành thì thành công, gieo kịch chân thành, đời sống nhân vật vui buồn chân thành, diễn xuất của diễn viên chân thành, đơn giản như cát vậy thôi.
Một khi mà kịch giả, xung đột giả, những câu thoại giả, cách diễn giả, thì tác phẩm bại.
Nghề này, càng viết càng khó, khi thấy viết dễ là hết.
Tác phẩm sân khấu không chỉ phản ánh hiện thực đang diễn ra, điều cốt tử và lâu dài là đưa ra được một cái nhìn xa, rộng…Gửi những thông điệp cho khán giả sau chữ, sau diễn, sau tác phẩm mới là quan trọng.
Nghề này, một tác phẩm ra mắt, chả ai dám nhận công về mình, nó xứng đáng là một tập thể giỏi mới ra tác phẩm hay.
Nhà hát kịch nói Quân đội là một tập thể giỏi.
Và kịch bản tôi viết may mắn được một tập thể giỏi chăm sóc, nâng niu và thăng hoa.