“Tại sao lại cần đến con người sáng tạo

“Tại sao lại cần đến con người sáng tạo?
Lý do nằm ở chỗ, thế giới, xã hội đang không ngừng biến đổi hàng ngày hàng giờ. Trong khi những vấn đề cũ vừa được giải quyết xong hay thậm chí chưa được giải quyết triệt để đã lại nảy sinh các vấn đề mới. Gia tốc của sự biến đổi này ngày càng lớn. Để thích nghi với cuộc sống như thế, xã hội cần đến những con người có tinh thần và khả năng sáng tạo. Sáng tạo vì thế đã trở thành phẩm chất, tiêu chuẩn cơ bản để đảm bảo cho sự sinh tồn và phát triển. Không phải ngẫu nhiên và trong khoảng 20 năm trở lại đây Bộ giáo dục Nhật Bản đã đặt trọng tâm vào việc tạo ra và phát triển “Năng lực sống” ở học sinh. Đây chính là năng lực thích nghi với môi trường xã hội đang biến đổi nhanh chóng, năng lực tự mình phát hiện vấn đề, tự mình giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.”
Thức dậy từ 5 giờ sáng để viết một bài có đoạn trên.
Sáng tạo suy cho cùng là hành vi được rèn luyện mà thành. Vì thế nếu trường học không tôn trọng sự sáng tạo thì không mong gì trong các công sở người ta biết sáng tạo và trân trọng sự sáng tạo.
Khi sự sáng tạo không được trân trọng, sự đố kị và tầm thường sẽ soán ngôi.