THÁNG VỪA RỒI FORMOSA ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG

THÁNG VỪA RỒI FORMOSA ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG, CHẮC SỢ MÌNH KÍCH ĐỘNG DÂN CHÚNG NÊN AN NINH ĐE DOẠ MINH. NHIỀU BẠN THẤY VẬY KHÔNG MUỐN BỊ LIÊN LUỴ. NÊN BÌNH THƯỜNG NGÀY NÀO CŨNG TRÒ CHUYỆN VUI VẺ NHƯNG KỂ TỪ ĐÓ IM BẶT, THẬM CHÍ KHÔNG CÒN VÀO TƯƠNG TÁC VỚI FB CỦA MÌNH.
MÌNH XIN PHÉP REMOVE CÁC BẠN ĐỂ DÀNH CHỖ CHO CÁC BẠN CHÍNH TRỰC KHÔNG SỢ LIÊN LUỴ VÌ LẼ PHẢI VÀ SỰ SỐNG CÒN CỦA ĐỒNG BÀO NHÉ!
VẠN SỰ TUỲ DUYÊN.