“Thật ra

“Thật ra, chúng ta thường nói yếu đuối để cho ai xem. Vậy mạnh mẽ cũng là diễn cho ai coi? Người ngoài chẳng ai quan tâm ta có ổn không vậy họ cần gì nhìn xem ta đang yếu đuối và giả vờ mạnh mẽ. Ai cũng có những ngày không ổn, điều đó chẳng sao cả, nhưng đừng cố gồng mình lên tỏ vẻ mạnh mẽ. Vì suy cho cùng, chẳng ai quan tâm ta cả, hãy để mọi thứ thuận cho tự nhiên, vì cuối cùng chúng ta rồi sẽ ổn thôi. Điều gì càng cố gắng gượng, thì càng đi ngược với những gì ta muốn mà thôi…!”
See Translation