Thầy Jim Rohn chia sẻ:

Thầy Jim Rohn chia sẻ:
Cuộc sống được tạo ra để bạn nhận những gì bạn XỨNG ĐÁNG chứ không phải những gì bạn MUỐN
Nếu bạn thay đổi, tất cả mọi thứ sẽ thay đổi cho phù hợp với bạn; đừng chờ đợi mọi thứ sẽ thay đổi cho bạn vì nó sẽ không thay đổi; thay đổi chính bản thân mình…. và mọi thứ sẽ thay đổi theo bạn
Nếu bạn làm việc chăm chỉ vì công việc của bạn, bạn sẽ chỉ đủ tiền để sống; Nhưng nếu bạn làm việc chăm chỉ cho chính bản thân bạn, bạn sẽ có một gia tài
Chúng ta không nhận được gì từ thời gian, chúng ta nhận được những gì mà chúng ta đã làm trong thời gian đó
Yêu mến Vương cùng thả tim, bấm Like, Share và Tag nếu bạn nhận được bài học cho mình.
Cho Vương biết cảm xúc và những gì đang suy nghĩ bên trong bạn ngay bây giờ, cùng hành động nào!
#NguoiKetnoiTinhyeuthuong
#Giup100TrieuNguoi_HanhphucThanhcong
#ChuyengiaHuanluyenHuyenthoaiThegioi_KhaimoTiemnangConnguoi_ChualanhThanTamTri
#DoanhnhanGiaoducHuyenthoaiThegioi_DaTyphuTuthan
#SinhtracVantay
#HTV
#MasterCoachBillHuynh_HuynhTriVuong
See Translation