Thế mai mốt tôi đến ăn phở

Thế mai mốt tôi đến ăn phở, tôi đến uống cf, tôi sẽ không còn được nhìn thấy mấy cô phục vụ bàn dễ thương, mấy chàng trai bưng bê với nụ cười toả nắng…
Sẽ buồn sẽ chán rồi chả còn buồn đến vì 1 bát phở ngon, 1 ly cf đậm đà không đem lại giá trị tinh thần lâu dài bằng cảm xúc gần gũi thân thuộc mà những con người của góc quán quen đem lại.
./. Con người khác Robot, con người tồn tại là vì lẫn nhau. Cuộc sống đô thị hoá khiến con người trở nên ít giao tiếp, ngày một cô đơn cực điểm hơn là vì vậy.
Để xem tới lúc 90% các hàng quán toàn là Robot, mình sẽ mở quán toàn là “hơi người”. Mà có lẽ chờ hơi bị lâu