The special photobook of Kevin German about a developing Vietnam featuring a unique dual binding system

The special photobook of Kevin German about a developing Vietnam featuring a unique dual binding system.
https://www.kickstarter.com/…/color-me-gone-the-first-doubl…

Haipiano gặp Kevin German lần đầu ở Miss Universal 2008 khi bạn đi chụp cho các hãng tin quốc tế, sau này nhiều lần gặp Kevin ở Saigon nhưng không nghĩ rằng bạn ấy sẽ ở Vietnam hơn 10 năm liền để làm project cá nhân là cuốn sách về documentary photography ” Colour Me Gone- Màu đã phôi phai” này
Những bức ảnh tư liệu trong 10 năm về một Việt Nam đang phát triển, thay đổi nhanh chóng, và sách được đóng theo cách bắt vít đôi độc đáo để bạn có thể xem từ phía trước hoặc từ sau sách.
Kevin chia sẻ một câu rất ấn tương : ” Mỗi bên có một quan điểm khác về Việt Nam với một thông điệp đơn giản: Hãy quên đi những gì bạn nhớ và nhớ những gì bạn đã quên…”
Kevin German is an award-winning American photographer and filmmaker. He worked in newspapers in the U.S. from Florida to California. His work has been published in magazines ranging from National Geographic to Time. In 2007 he moved to Vietnam to begin documenting the country in what would turn out to be a 10-year project. His book about a developing Vietnam titled, Color Me Gone, will be released in October 2017.
from Kevin German” Color Me Gone is a photobook with a circular narrative about a developing Vietnam. I spent 10 years photographing the country where I began to see it as a bit of a dark fairy tail or a film noir where I romanticized the nostalgia I never knew.
The beautifully handmade book features a unique double-binding screw post system that allows the viewer to experience it frontwards or backwards. Each side offers a different perspective about Vietnam with a simple message: Forget what you remember and remember what you forgot. “