THIẾU NỮ THIẾU TIỀN MUA HOA HUỆ ( LOA KÈN)

THIẾU NỮ THIẾU TIỀN MUA HOA HUỆ ( LOA KÈN)
Hôm nay đi chụp ở đây với cậu hs và bắt được bó hoa người ta bỏ lại. Thôi thì cũ người mới ta, tính em thương hoa tiếc ngọc, em hớn hở với hoa đã dùng cả nhà ạ.
Lấy cớ khoe hôm nay nắng chẳng kém gì Phú Yên nhé Thủy , Trúc ơi! Hai nàng cứ nhử tôi đi đó đi đây làm tôi hơi cú đấy!