THÔNG BÁO:

THÔNG BÁO:
Để bổ sung lực lượng cho đội ngũ HDV cho 2 ngày cuối tuần, Nông trại giáo dục Detrang Farm mở tiếp 1 đợt đào tạo nhanh diễn ra trong vòng 2 ngày.
Thời gian: ngày 25,26/05/2017
Ngày 1, tìm hiểu các thông tin, kiến thức về nông trại. Được đào tạo về kỹ năng dẫn đoàn, tổ chức trò chơi tại nông trại.
Ngày 2, được bố trí theo các đoàn khách đến tham quan tại nông trại để hiểu sâu hơn về các tình huống thực tế xảy ra.
Các bạn có sự thể hiện tốt sẽ được chọn dẫn ngày 27,28/05
Xin chân thành cảm ơn!