Tôi đã nói biết bao nhiêu lần rồi

Tôi đã nói biết bao nhiêu lần rồi.
Trên đời này, có hai điều tôi ghét nhất và là cấm kỵ trong chuyện tình cảm. PHẢN BỘI & NÓI DỐI.
Nếu phạm phải một trong hai thì ngậm mồm và đừng có trình bầy bất kể một điều gì cả.
Ngậm mồm, câm và cút.