Tối nay cả nhà lên trại hè thăm con thăm cháu, bọn trẻ chơi lửa trại được 30 phút thì

Tối nay cả nhà lên trại hè thăm con thăm cháu, bọn trẻ chơi lửa trại được 30 phút thì… trời mưa! Giải tán!!!
=> Ban Quản trại la làng: "Anh lên đây chi cho mưa vậy? Ai mượn anh đem mưa từ Hà Nội về cho tụi nhỏ trời,cũng may chúng tôi học được kinh nghiệm cắm trại tại wetrek chứ không trại của tụi nhỏ làm bao công sức hư hết !!!
#TraiheThanhDa2017
Xem thêm thông tin tại: wetrek.vn/