Trời ơi

Trời ơi! Sáng ngủ dậy không tin vào mắt mình nữa! E đã ra đi thật rồi sao? Mới hôm
nào E còn hỏi Chị: sao đường tình của E éo le vậy? E hay đi lễ Chùa cầu duyên, cầu an cho cả gia đình! Vừa là một cô Công An đầy nhiệu huyết, lại vừa buôn bán rất chăm chỉ! Giờ Em đã vào giấc ngàn thu rồi! Có ai nói cho Mình biết: đây chỉ là giấc mơ hay không??? My Pham Mai Anh!!! thật không Em??? Cô bé dễ thương của Chị??? Đau lòng quá Em ơi!!!
See Translation