TRƯỚC KHI BONG BÓNG VỠ

TRƯỚC KHI BONG BÓNG VỠ
Bất động sản (BĐS) đang nóng dần, từng cú đẩy hơi được thổi vào quả bóng lớn dần…
Quy luật thị trường luôn đúng, năm 2007 – 2008 đã xảy ra vụ nổ bong bóng… bây giờ đã là 10 năm!
Bong bóng bắt đầu được bơm… hãy cẩn trọng!