Từ cao xuống thấp toàn mang nặng tư tưởng chủ nghĩa cơ hội

Từ cao xuống thấp toàn mang nặng tư tưởng chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, lôi kéo người nhà, người thân vào các cơ quan nhà nước để làm “ông nọ bà kia” mặc dù trình độ chẳng ra gì, thậm chí có nhiều người còn chưa thuộc hết chính tả, còn những người có học tử tế thì chỉ là hợp đồng, rồi đến một ngày nào đó không còn thích nữa thì đẩy người ta ra rìa, khiến cho không biết bao nhiêu người phải chịu cảnh khốn đốn… Như việc mấy trăm giáo viên ở Thanh Hóa bị cho nghỉ việc là một ví dụ thật chua sót…Không chỉ chua sót cho gia đình họ mà là sự chua sót cho toàn XH….!!!