VĂN TẾ BỆNH NHÂN UNG THƯ ĐÃ QUA ĐỜI

VĂN TẾ BỆNH NHÂN UNG THƯ ĐÃ QUA ĐỜI
Hỡi ôi!
Những tưởng:
Đã bao năm đất nước thái bình, dân no ấm, người người cường tráng.
Nào ngờ:
Mấy triệu người sớm vội ra đi, thân bạo bệnh, nhà nhà xơ xác.
Ung thư ngan ngát- tiền mất tật mang
Bạo bệnh lan tràn – nhà tan cửa nát
Công nghệ hết đát, khói bụi ngút trời
Thuốc sâu bủa vây, môi trường ô nhiễm
Chật nêm bệnh viện
Quá tải nhà thương
Nghi ngút khói hương
Làng trên xóm dưới
Ngẫm thấy:
Một luống rau mấy bận tưới phun, diệt cỏ, thuốc sâu, kích thích, sun phát
Trăm đàn gà một mồi tăng trọng, vàng ô, phẩm nhuộm, cám bẩn, kháng sinh
Diệt bao sinh linh
Vùi bao thân xác
Nhìn mà xót, ngẫm mà thương
Đầu trọc, giơ xương, môi thâm, mắt trắng.
Não nùng thay:
Con nhỏ mất cha, vợ trẻ goá chồng
Ngao ngán nỗi:
Song thân lã chã, khăn trắng lá xanh
Đau đớn nào bằng:
Bao đứa trẻ sớm trọc đầu run rẩy
Miệng cười xinh, đâu biết đấy – ung thư
Thấy áo blu vồ ôm mẹ khư khư
Ai ngờ nỗi vài ngày sau xa mãi…
Ôi thương ôi!
Sinh linh bé bỏng sớm bỏ mẹ cha
Thân thuộc trẻ già ruột gan dao cắt.
Bởi vì:
Gặp phường vô lại, ngậm máu không tanh
Xáp bọn gian manh, hại người không rợn
Thuốc giả uống vào, đau lại thêm đau, phải sớm lìa dương thế
Tiền thật bỏ ra, nghèo vẫn hoàn nghèo, mau trở thành chúa chổm.
Thế mà:
Chúng còn mạnh miệng, thảm thiết kêu van
Xin được giải oan chỉ buôn thuốc lậu
Chúng – loài vô hậu
Chúng – loài mọt sâu
Chúng – loài ngựa trâu
Trời tru đất diệt.
Ôi than ôi!
Vẫn biết:
Sống đau, chết khổ vì lũ gian tham
Hằng mong:
Kiệu hạc, xe tiên về miền xa thẳm
Quần tươi, áo thắm
Trẩy hội làng tiên
Thế giới người hiền
Muôn đời hạnh toại!
Ai tai!
Thượng hưởng!