“Vì thế việc dạy con thời nay của chúng ta cũng phải khác

“Vì thế việc dạy con thời nay của chúng ta cũng phải khác. Nhưng “khác” đây không có nghĩa là sáng chế ra cái gì mới nằm ngoài con người, mà nó là việc đào sâu vào bản chất và tiềm năng của con người để giúp con cái chúng ta phát triển tự nhiên và toàn diện hơn, ít bị chấn thương hơn, và trở thành những công dân có năng lực và sáng tạo hơn.”
=============
Mình dã đọc xong cuốn DẠY CON TRONG HOANG MANG và mình thực sự thích cách tiếp cận giáo dục của Tiến Sĩ Lê Nguyên Phương. Một lần nữa, thay mặt cho các độc giả, cháu xin cảm ơn bác rất nhiều