Vỡ kế hoạch :))

Vỡ kế hoạch :))
Đã bảo thề từ giờ đền cuối tháng chỉ cơm nắm muối vừng thỉnh thoảng làm bữa longlon với mẹ Thoa thôi. Thế mà dùng mãi chả sao tự dưng chai serum lăn đùng ra hết dẫn đến chán chả buồn chết :((
Phận chân ngắn mặt nhầu như em giờ phải làm sao có xèng mua serum vỗ mặt ạ :(((