Xem để thấy mình rất may mắn thế nào khi có tay chân

Xem để thấy mình rất may mắn thế nào khi có tay chân, cơ thể lành lặn.
Xem để thấy một người có lòng tự trọng thật sự họ sống như thế nào.
Xem để thấy không gì là không thể.
Anh ấy không phải là 1 người nước ngoài nào đó xa xôi nơi thế giới ngoài kia, anh ấy là người Việt Nam, là người có cùng màu da, cùng tiếng nói với chúng mình mà thôi.
Vô cùng khâm phục những người như anh, khuyết tật về thân thể nhưng không khuyết tật tâm hồn, không khuyết tật tinh thần, họ có tài năng và năng lực của riêng họ.