Xổ số kỳ 11: Giải thưởng lớn từ kỳ 9 + 10 + 11 vì không ai trúng

Xổ số kỳ 11: Giải thưởng lớn từ kỳ 9 + 10 + 11 vì không ai trúng, gồm:
1 chuốt mi hàn quốc
1 lọ chống say xe cho mẹ cùng với
1 lọ tinh dầu tràm 15ml ngừa nhiễm gió cho con
1 lọ tinh dầu oải hương 10ml xoa lên người ngừa muỗi đốt khi con về quê chơi
Luật chơi vẫn như cũ…. các mẹ cứ cmt đi ạ… Mẹ cháu đi hạ sốt cho con tiếp đây… Con vẫn chưa hết sốt ạ